Latest Cover

Online Office

Contact Us

Issue:ISSN 1000-7083
          CN 51-1193/Q
Director:Sichuan Association for Science and Technology
Sponsored by:Sichuan Society of Zoologists; Chengdu Giant Panda Breeding Research Foundation; Sichuan Association of Wildlife Conservation; Sichuan University
Address:College of Life Sciences, Sichuan University, No.29, Wangjiang Road, Chengdu, Sichuan Province, 610064, China
Tel:+86-28-85410485
Fax:+86-28-85410485
Email:scdwzz@vip.163.com & scdwzz001@163.com
Quick Search:
1.Diurnal Conflict Behaviors of Captive Elaphurus davidianus in the Anestrous Period
REN Yijun1, WANG Libo1, YU Xiaopeng1, GAO Zhipeng1, YUAN Baodong1,2*
[Abstract]    [Download]
4.Characteristics of Bird Strike and Prevention System Building in Airport
LI Xiaojuan1*, ZHOU Caiquan2,3, DU Jie1, HUANG Yan2,3, MING Xinbin1, WU Xue1, ZHENG Jiangping1
[Abstract]    [Download]
5.Biological Efficacy of Walking Training on Artificial Feeding Grus japonensis Storks in Zhalong National Nature Reserve
YANG Zhihong1*, ZOU Hongfei2, SHAO Shuli1, GUO Liye3, LIN Chunshan3, GAO Zhongyan3
[Abstract]    [Download]
6.cDNA Cloning, Characterization and Expression Analysis of Peroxiredoxin Gene in Carassius auratus gibelio
SHUI Dianzhang#, CHEN Shengfeng#, WU Ping*, YE Yuantu, CHEN Jia, ZHANG Jingjing
[Abstract]    [Download]
7.Molecular Cloning and Tissue Expression of Chicken GPR119-like Gene
DENG Qiuyang, ZHANG Jiannan, WANG Yajun, LI Juan*
[Abstract]    [Download]
8.Effect of Cannabinoid Receptor 1 on Lipid Metabolism in Diet-induced Obese Mice
WEI Liwen1, YUAN Zhangqin2, ZHAO Mingde1, HAN Jianhong1, GU Congwei1, FU Lu1*
[Abstract]    [Download]
10.Seasonal Dynamics of Several Hormones in Axis porcinus
YAN Huijuan1#, WANG Wei2#, YI Jun2, NIU Lili1, QU Yu1, CHEN Ang1, PU Yang1, DENG Jiabo1, ZHONG Yan1, YU Jianqiu1*
[Abstract]    [Download]
11.Analysis of New Fish Record of Pungitius sinensis in Henan Province Based on Multiple Data Resource
ZHOU Chuanjiang1, GU Qianhong1, MENG Xiaolin1, LI Binshun2, ZHAO Wenwu3, PANG Xianbing3, ZHANG Jianxin1, SONG Dongying1, NIE Guoxing1*
[Abstract]    [Download]
13.Surveys on Control Effects of Baiting Intensities in Controlling Callosciurus erythraeus
WANG Anrui1, HUANG Yonghao2, TANG Kaicheng2, WANG Jiacai2, GUO Cong1*
[Abstract]    [Download]
15.Preliminary Herpetological Resource Survey and Analysis in Shiwandashan National Nature Reserve, Guangxi
REN Jinlong1,2, AN Hui1, YANG Tong2, WANG Kai3, XU Shaocai1, WU Puchu1, WEI Shubao1, HUANG Xiaoxia1, LI Jiatang2*
[Abstract]    [Download]
CopyRight©2018 Editorial Office of Sichuan Journal of Zoology