Latest Cover

Online Office

Contact Us

Issue:ISSN 1000-7083
          CN 51-1193/Q
Director:Sichuan Association for Science and Technology
Sponsored by:Sichuan Society of Zoologists; Chengdu Giant Panda Breeding Research Foundation; Sichuan Association of Wildlife Conservation; Sichuan University
Address:College of Life Sciences, Sichuan University, No.29, Wangjiang Road, Chengdu, Sichuan Province, 610064, China
Tel:+86-28-85410485
Fax:+86-28-85410485
Email:scdwzz@vip.163.com & scdwzz001@163.com

Home>Archive>2021年第40卷第2期

1.Cloning and Expression Pattern of the Sensory Neuron Membrane Protein-Encoding Genes of Athetis dissimilis

SONG Zhiyu1, CHEN Shuangchen1, BAI Xiaojun2, DONG Junfeng1, SONG Yueqin1*

[Abstract]    [Download]

3.Study on the Interaction of Djcullin1 and Djtinp1 Genes in Planarian Dugesia japonica

ZHANG Fenxi1,2, DONG Zimei1, CHEN Guangwen1*, LIU Dezeng1

[Abstract]    [Download]

5.Factors Influencing the Escape Distance of Tree Sparrows in Beijing City

ZHANG Fanmeng, YAN Ran, LIU Ziyan, XIA Canwei*

[Abstract]    [Download]

6.Study on the Habitat Selection of Alpine Musk Deer in the Helan Mountains in Autumn

MI Shuhui1, ZHAO Chang1,2, SUN Jia1, LI Zongzhi1, TENG Liwei1,3, LIU Zhensheng1,3*

[Abstract]    [Download]

7.Impacts of Human Activities and Protection Measures on the Survival of Wild Elaphurus davidianus

LIU Bin1, AN Yuting1, XUE Dandan1, SUN Daming1, WANG Libo1, LIU Deyuan2, REN Yijun1, SHEN Hua1

[Abstract]    [Download]

9.A New Record of Leptobrachella wulingensis in Guizhou Province

LIU Jing1, LI Shize1, CHENG Yanlin1, CHEN Long1, ZHANG Xia1, WEI Gang2*

[Abstract]    [Download]

10.A Preliminary Study on the Ontogenetic Characteristics of Captive-Bred Hynobius maoershanensis

NING Meihong1,2, CHI Hong1, CHEN Yu1,2, YANG Bo1,2, WU Zhengjun1,2, HUANG Huayuan1,2*

[Abstract]    [Download]

12.Analysis of Changes in Wild Bird Sales in the Daowai Bird Market from the Perspectives of Regulation and Consumer Demand

XIANG Chenxu#, CHEN Ruihan#, LIU Rui, LIU Xinyu, LI Xiang, FU Changjian, XING Xiaoying*

[Abstract]    [Download]

13.Bird Diversity in the Fengtongshan Nature Reserve, Sichuan

LI Bo1#, XU Wei1#, WANG Dongrui1, GAO Jun2, ZHANG Man3, YANG Miao1*

[Abstract]    [Download]

14.Herpetological Resource Survey and Analysis in the Fengtongzhai National Nature Reserve, Sichuan

WANG Gang1*, LI Wanhong2, KANG Liwen3, ZHAO Wei2, WANG Yuezhao4

[Abstract]    [Download]

CopyRight©2022 Editorial Office of Sichuan Journal of Zoology 蜀ICP备08107403号-3