Latest Cover

Online Office

Contact Us

Issue:ISSN 1000-7083
          CN 51-1193/Q
Director:Sichuan Association for Science and Technology
Sponsored by:Sichuan Society of Zoologists; Chengdu Giant Panda Breeding Research Foundation; Sichuan Association of Wildlife Conservation; Sichuan University
Address:College of Life Sciences, Sichuan University, No.29, Wangjiang Road, Chengdu, Sichuan Province, 610064, China
Tel:+86-28-85410485
Fax:+86-28-85410485
Email:scdwzz@vip.163.com & scdwzz001@163.com

Home>Archive>2021年第40卷第1期

1.Effects of Road Type on the Distribution of Great Gerbil in the Kalamaili Mountain Ungulate Nature Reserve, China

WANG Muyang1,2, JI Shengnan3*, SHAO Changliang4, XU Wenxuan1,2, CHEN Chen1,2,5, YANG Weikang1,2*

[Abstract]    [Download]

2.Cluster Patterns and Spatiotemporal Activity Patterns of Wild Roe Deer in the Tianjin Baxianshan National Nature Reserve

CHEN Qiuting1, ZHAO Tiejian2, FENG Xiaomei2, SUN Guoming2, ZHU Jinbao2, WANG Yushen2, ZHAO Dapeng1*

[Abstract]    [Download]

4.Preliminary Camera-Trapping Survey on Wild Mammals and Birds in the Xuebaoding National Nature Reserve, Sichuan

ZHAO Ding1, LYU Xinping1, WU Yong1, PANG Dehong1, YANG Xu2, YANG Biao3*, LI Shengqiang4,5*

[Abstract]    [Download]

5.Application of Gabor Edge Disruption Ratio Method in Animal Disruptive Coloration

XIAO Fanrong, BU Rongping, HUANG Tingting, SHI Haitao*

[Abstract]    [Download]

6.A Mouse Model of Light-Controlled Cardiac Pacing

GE Yan, WANG Wei, LIU Jieyu, ZENG Bo*

[Abstract]    [Download]

7.MHC Genotyping for Captive Giant Pandas by PCR Sequencing

ZHU Ying1, LI Yudong1, HE Ming2, HU Lan2, WU Honglin2*

[Abstract]    [Download]

8.Birth Weight Classification of Giant Pandas

FENG Yongyou*, LAN Jingchao, HUANG Xiangming, WU Kongju, YANG Cheng, WANG Shuqun, FANG Jun, ZHANG Hao, CHEN Min, DENG Tao, YANG Ping

[Abstract]    [Download]

9.Identification of Rana dabieshanensis in Tongzi, Guizhou Province

CHENG Yanlin, LIU Jing, CHEN Long, LEI Shirong, ZOU Jiawei, ZHANG Xia, LI Shize*

[Abstract]    [Download]

10.An Amphibian Record of Sichuan Province: Leptobrachella bijie

WANG Ping1*, LIU Yang1, HUANG Wei2, LIU Chuanjiong2

[Abstract]    [Download]

11.A New Species of the Genus Doryphorina Melichar (Hemiptera: Fulgoromorpha: Dictyopharidae) from China

ZHENG Yanli1,2,3, YANG Lin1, CHEN Xiangsheng1*, LUO Xuqiang2,3, LUO Guangjie2,3

[Abstract]    [Download]

12.Investigation of Avian and Mammalian Resources in the Taxkorgan Wildlife Nature Reserve, Xinjiang

XIAO Yi1, CAI Xinbin2, ZHANG Xiuying1, GUO Lijun1, DAI Zhigang3, WANG Yutao1*

[Abstract]    [Download]

13.Diversity and Distribution of Waterbirds in Different Wetland Groups of the Yunnan-Guizhou Plateau

WANG Rongxing1,2,3,4,5, LI Dongmei1,2,3,4,5, ZENG Zhi1,2,3,4,5, GAO Ying1,2,3,4,5, ZHANG Shuxia1,2,3,4,5*, XIAO Wen1,2,3,4,5

[Abstract]    [Download]

14.Bird Diversity in Pengzhou, Sichuan Province

LIAO Ting1,2, LIAO Jing1,2, RAN Jianghong1,2*, HU Daming3, LUO Xiuhai3, ZHANG Xuan3

[Abstract]    [Download]

CopyRight©2022 Editorial Office of Sichuan Journal of Zoology 蜀ICP备08107403号-3