Latest Cover

Online Office

Contact Us

Issue:ISSN 1000-7083
          CN 51-1193/Q
Director:Sichuan Association for Science and Technology
Sponsored by:Sichuan Society of Zoologists; Chengdu Giant Panda Breeding Research Foundation; Sichuan Association of Wildlife Conservation; Sichuan University
Address:College of Life Sciences, Sichuan University, No.29, Wangjiang Road, Chengdu, Sichuan Province, 610064, China
Tel:+86-28-85410485
Fax:+86-28-85410485
Email:scdwzz@vip.163.com & scdwzz001@163.com

Home>Archive>2020年第39卷第4期

1.Operant Conditioning of Gloydius brevicaudus

PIAO Yige1,2, LIU Yang1, TANG Yezhong1, CHEN Qin1*

[Abstract]    [Download]

2.Effects of Two Chemical Drugs on the Behavior and Physiology of Eospalax baileyi

CAI Zhiyuan1,2, WANG Chan2, GUO Huailiang1,2, YAO Baohui1,2, TAN Yuchen1,2, SU Junhu1,2*

[Abstract]    [Download]

5.Effects of Temperature Change on Hatchability of Acheta domesticus Eggs

LIU Anran1#, XU Tingting2#, SONG Limei2, HAO Xilian1*, ZHU Hui2*, REN Bingzhong2

[Abstract]    [Download]

6.Daily Rhythm and Behavioral Time Budget of Wintering Larus ridibundus in the Green Lake, Kunming

LIANG Liang1, LI Zhengling1, FAN Huaihua2, LYU Ting1, DAI Rong3*, CHEN Mingyong1*

[Abstract]    [Download]

9.Studies on Artificial Incubation of Lophophorus lhuysii in Captivity in Baoxing, Sichuan

ZHANG Jing1#, MA Hong2#, AN Junhui3, LI Feiping3, LI Shuhong1, DENG Jiangyu2, ZHANG Chenglin1, HOU Rong3, John Corder4

[Abstract]    [Download]

11.Biodiversity and Spatio-Temporal Patterns of Mammals in the Mabian Dafengding National Nature Reserve Using Camera Traps

FU Liqiang1, BAI Wenke2,3, GUO Zhenshan2, HUANG Yaohua1, LIYAN Wuye1, YANG Biao2, HOU Jin2, DONG Xin2, ZHANG Jindong2*, ZHOU Caiquan2,3

[Abstract]    [Download]

12.Bird Diversity in the Heizhugou National Nature Reserve, Sichuan

ZHANG Taxing1,2, CHEN Xue1,2, LI Dongrui1,2, YAN Yong1,2, RAN Jianghong1,2*, MAO Yeming3, MA Xiaolong3, ZHOU Yongjun3

[Abstract]    [Download]

13.Bird Diversity and Fauna Analysis in the Chaqingsongduo White-Lipped Deer National Nature Reserve, Sichuan

YANG Nan1#, LI Bo2#, HUANG Wei3, WANG Bin4, ZHENG Tiancai5, LUO Hualin5, YANG Kong1, LIU Wei3*, LU Bigeng1

[Abstract]    [Download]

CopyRight©2022 Editorial Office of Sichuan Journal of Zoology 蜀ICP备08107403号-3