Latest Cover

Online Office

Contact Us

Issue:ISSN 1000-7083
          CN 51-1193/Q
Director:Sichuan Association for Science and Technology
Sponsored by:Sichuan Society of Zoologists; Chengdu Giant Panda Breeding Research Foundation; Sichuan Association of Wildlife Conservation; Sichuan University
Address:College of Life Sciences, Sichuan University, No.29, Wangjiang Road, Chengdu, Sichuan Province, 610064, China
Tel:+86-28-85410485
Fax:+86-28-85410485
Email:scdwzz@vip.163.com & scdwzz001@163.com

Home>Archive>2020年第39卷第3期

3.Habitat Use and Change of Arborophila rufipectus During the Breeding Season in the Laojunshan National Nature Reserve, Sichuan

XILI Yuanzi1, LUO Gai1, RAN Jianghong1*, FENG Shenglin2, CHEN Jianwu2, CHEN Benping2

[Abstract]    [Download]

6.Study on the Mating System of Tupaia belangeri by Comparing the Testis Size

CHEN Lixin1,2, ZHANG Hao1, LIU Lu3, ZHU Wanlong1*, WANG Zhengkun1*

[Abstract]    [Download]

11.Nest-Site Selection of Sympatric Lonchura punctulata and Lonchura striata in an Artificial Garden

SUN Nan1,2, LIU Chenyang2, KONGKASAWAT Jittima3, AYUTHAVEL Kalaimani4, TUN Nay Lin5, AWASTHI Balram6, QUAN Ruichang2*, LIU Zehua1*

[Abstract]    [Download]

12.Camera-Trapping Monitoring Stations in the Jinpenshan Nature Reserve, Jiangxi

LIU Peng1, HUANG Hui1, DENG Donghong2, HU Shaoping2, LI Guangyun2, ZHANG Yixuan1, WEN Tugen3, HUANG Xiaofeng1*, HUANG Wenhui3*

[Abstract]    [Download]

13.Updates to the Checklist of Birds in Sichuan Province

QUE Pinjia1,2,3,4, ZHU Lei4, ZHANG Jun5, WANG Jin4, LI Zhaocheng6, SHEN You4, RAN Jianghong7*

[Abstract]    [Download]

CopyRight©2022 Editorial Office of Sichuan Journal of Zoology 蜀ICP备08107403号-3